پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
193894
بیشترین: 
195033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
194387
زمان: 
11/12 21:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 12 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 12 بهمن 1396 , 194387 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 10:05","price":194848},{"date":"1396/11/12 11:10","price":194541},{"date":"1396/11/12 11:15","price":194633},{"date":"1396/11/12 11:20","price":194664},{"date":"1396/11/12 11:25","price":194602},{"date":"1396/11/12 11:35","price":194479},{"date":"1396/11/12 11:45","price":194633},{"date":"1396/11/12 11:50","price":194818},{"date":"1396/11/12 12:00","price":194787},{"date":"1396/11/12 12:05","price":194664},{"date":"1396/11/12 12:10","price":194756},{"date":"1396/11/12 12:15","price":194818},{"date":"1396/11/12 12:25","price":194694},{"date":"1396/11/12 12:35","price":194602},{"date":"1396/11/12 12:40","price":194725},{"date":"1396/11/12 12:45","price":194756},{"date":"1396/11/12 12:50","price":194848},{"date":"1396/11/12 12:55","price":194879},{"date":"1396/11/12 13:05","price":195033},{"date":"1396/11/12 13:20","price":195002},{"date":"1396/11/12 13:25","price":194941},{"date":"1396/11/12 13:45","price":194356},{"date":"1396/11/12 13:55","price":194263},{"date":"1396/11/12 14:00","price":194140},{"date":"1396/11/12 14:05","price":194202},{"date":"1396/11/12 14:10","price":194017},{"date":"1396/11/12 14:15","price":193956},{"date":"1396/11/12 14:20","price":194048},{"date":"1396/11/12 14:25","price":193925},{"date":"1396/11/12 14:30","price":193956},{"date":"1396/11/12 14:35","price":193986},{"date":"1396/11/12 14:40","price":193894},{"date":"1396/11/12 14:50","price":194110},{"date":"1396/11/12 14:55","price":194171},{"date":"1396/11/12 15:00","price":194140},{"date":"1396/11/12 15:05","price":194079},{"date":"1396/11/12 15:10","price":194110},{"date":"1396/11/12 15:25","price":194140},{"date":"1396/11/12 15:35","price":194110},{"date":"1396/11/12 15:40","price":194202},{"date":"1396/11/12 16:05","price":194263},{"date":"1396/11/12 16:10","price":194325},{"date":"1396/11/12 16:25","price":194387},{"date":"1396/11/12 16:30","price":194356},{"date":"1396/11/12 16:40","price":194233},{"date":"1396/11/12 16:55","price":194294},{"date":"1396/11/12 17:00","price":194263},{"date":"1396/11/12 17:05","price":194202},{"date":"1396/11/12 17:15","price":194171},{"date":"1396/11/12 17:20","price":194202},{"date":"1396/11/12 17:25","price":194233},{"date":"1396/11/12 17:30","price":194263},{"date":"1396/11/12 17:35","price":194294},{"date":"1396/11/12 17:55","price":194233},{"date":"1396/11/12 18:05","price":194294},{"date":"1396/11/12 18:10","price":194202},{"date":"1396/11/12 18:15","price":194263},{"date":"1396/11/12 18:20","price":194356},{"date":"1396/11/12 18:25","price":194417},{"date":"1396/11/12 18:30","price":194079},{"date":"1396/11/12 18:35","price":194294},{"date":"1396/11/12 18:45","price":194325},{"date":"1396/11/12 18:50","price":194387},{"date":"1396/11/12 18:55","price":194325},{"date":"1396/11/12 19:05","price":194387},{"date":"1396/11/12 19:10","price":194417},{"date":"1396/11/12 19:20","price":194448},{"date":"1396/11/12 19:30","price":194479},{"date":"1396/11/12 19:35","price":194448},{"date":"1396/11/12 19:40","price":194387},{"date":"1396/11/12 19:50","price":194479},{"date":"1396/11/12 20:00","price":194417},{"date":"1396/11/12 20:10","price":194387},{"date":"1396/11/12 20:25","price":194356},{"date":"1396/11/12 20:35","price":194387},{"date":"1396/11/12 20:45","price":194417},{"date":"1396/11/12 21:05","price":194448},{"date":"1396/11/12 21:10","price":194417},{"date":"1396/11/12 21:15","price":194110},{"date":"1396/11/12 21:25","price":194448},{"date":"1396/11/12 21:30","price":194387}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398