کمترین: 
947.2
بیشترین: 
947.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
947.2
زمان: 
11/12 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 947.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":947.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398