کمترین: 
2816.2
بیشترین: 
2816.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2816.2
زمان: 
11/12 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 بهمن 1396 , 2816.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":2816.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398