کمترین: 
1015.1
بیشترین: 
1015.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.1
زمان: 
11/12 09:10
قیمت ریال قطر امروز 12 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 بهمن 1396 , 1015.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":1015.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398