کمترین: 
985.3
بیشترین: 
985.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
985.3
زمان: 
11/12 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 12 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 بهمن 1396 , 985.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":985.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398