کمترین: 
479.4
بیشترین: 
479.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
479.4
زمان: 
11/12 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 12 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 479.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":479.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398