کمترین: 
3380.9
بیشترین: 
3380.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3380.9
زمان: 
11/12 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 12 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 بهمن 1396 , 3380.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":3380.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398