کمترین: 
3695
بیشترین: 
3695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3695
زمان: 
11/12 09:10
قیمت دلار امروز 12 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 بهمن 1396 , 3695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 09:10","price":3695}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398