کمترین: 
614
بیشترین: 
621.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.38
زمان: 
11/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 621.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:32","price":614.5},{"date":"1396/11/12 02:00","price":614},{"date":"1396/11/12 05:08","price":614.75},{"date":"1396/11/12 05:32","price":614.88},{"date":"1396/11/12 06:00","price":614.5},{"date":"1396/11/12 06:32","price":614.63},{"date":"1396/11/12 07:08","price":615},{"date":"1396/11/12 07:32","price":615.13},{"date":"1396/11/12 08:32","price":615.25},{"date":"1396/11/12 09:00","price":615.5},{"date":"1396/11/12 09:32","price":615.38},{"date":"1396/11/12 10:00","price":615},{"date":"1396/11/12 10:32","price":614.88},{"date":"1396/11/12 11:32","price":614.63},{"date":"1396/11/12 12:32","price":616.5},{"date":"1396/11/12 13:00","price":619.25},{"date":"1396/11/12 13:32","price":620.88},{"date":"1396/11/12 14:08","price":621.5},{"date":"1396/11/12 14:32","price":620.38},{"date":"1396/11/12 15:00","price":620.63},{"date":"1396/11/12 15:32","price":619.63},{"date":"1396/11/12 16:00","price":619.38},{"date":"1396/11/12 16:32","price":619.63},{"date":"1396/11/12 17:00","price":620.13},{"date":"1396/11/12 17:32","price":619.63},{"date":"1396/11/12 18:08","price":619.5},{"date":"1396/11/12 18:32","price":620.63},{"date":"1396/11/12 19:00","price":618.88},{"date":"1396/11/12 19:32","price":620.63},{"date":"1396/11/12 20:00","price":616.63},{"date":"1396/11/12 20:32","price":615.63},{"date":"1396/11/12 21:00","price":617.5},{"date":"1396/11/12 21:32","price":619.38},{"date":"1396/11/12 22:32","price":619.88},{"date":"1396/11/12 23:00","price":619.63},{"date":"1396/11/12 23:32","price":621.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398