پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
633000
بیشترین: 
636300
قیمت تقلبی: 
636100
زمان: 
11/12 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 12 بهمن 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 636100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:05","price":636300},{"date":"1396/11/12 00:10","price":636100},{"date":"1396/11/12 00:40","price":635800},{"date":"1396/11/12 00:45","price":635600},{"date":"1396/11/12 11:10","price":634600},{"date":"1396/11/12 11:15","price":634900},{"date":"1396/11/12 11:20","price":635000},{"date":"1396/11/12 11:25","price":634800},{"date":"1396/11/12 11:35","price":634400},{"date":"1396/11/12 11:45","price":634900},{"date":"1396/11/12 11:50","price":635500},{"date":"1396/11/12 12:00","price":635400},{"date":"1396/11/12 12:05","price":635000},{"date":"1396/11/12 12:10","price":635300},{"date":"1396/11/12 12:15","price":635500},{"date":"1396/11/12 12:25","price":635100},{"date":"1396/11/12 12:35","price":634800},{"date":"1396/11/12 12:40","price":635200},{"date":"1396/11/12 12:45","price":635300},{"date":"1396/11/12 12:50","price":635000},{"date":"1396/11/12 12:55","price":635100},{"date":"1396/11/12 13:05","price":635200},{"date":"1396/11/12 13:20","price":635100},{"date":"1396/11/12 13:25","price":634900},{"date":"1396/11/12 13:45","price":634600},{"date":"1396/11/12 13:55","price":634400},{"date":"1396/11/12 14:00","price":634000},{"date":"1396/11/12 14:05","price":634200},{"date":"1396/11/12 14:10","price":633600},{"date":"1396/11/12 14:15","price":633200},{"date":"1396/11/12 14:20","price":633500},{"date":"1396/11/12 14:25","price":633100},{"date":"1396/11/12 14:30","price":633200},{"date":"1396/11/12 14:35","price":633300},{"date":"1396/11/12 14:40","price":633000},{"date":"1396/11/12 14:50","price":633200},{"date":"1396/11/12 14:55","price":633400},{"date":"1396/11/12 15:00","price":633300},{"date":"1396/11/12 15:05","price":633100},{"date":"1396/11/12 15:10","price":633200},{"date":"1396/11/12 15:25","price":633300},{"date":"1396/11/12 15:35","price":633200},{"date":"1396/11/12 15:40","price":633400},{"date":"1396/11/12 15:45","price":633500},{"date":"1396/11/12 16:05","price":633700},{"date":"1396/11/12 16:10","price":633900},{"date":"1396/11/12 16:25","price":634100},{"date":"1396/11/12 16:30","price":634000},{"date":"1396/11/12 16:40","price":633600},{"date":"1396/11/12 16:55","price":633800},{"date":"1396/11/12 17:00","price":633700},{"date":"1396/11/12 17:05","price":633500},{"date":"1396/11/12 17:15","price":633400},{"date":"1396/11/12 17:20","price":633500},{"date":"1396/11/12 17:25","price":633600},{"date":"1396/11/12 17:30","price":633700},{"date":"1396/11/12 17:35","price":633800},{"date":"1396/11/12 17:55","price":633600},{"date":"1396/11/12 18:05","price":633800},{"date":"1396/11/12 18:10","price":633500},{"date":"1396/11/12 18:15","price":633700},{"date":"1396/11/12 18:20","price":634200},{"date":"1396/11/12 18:30","price":633100},{"date":"1396/11/12 18:35","price":633800},{"date":"1396/11/12 18:45","price":633900},{"date":"1396/11/12 18:50","price":634100},{"date":"1396/11/12 18:55","price":633900},{"date":"1396/11/12 19:05","price":634100},{"date":"1396/11/12 19:10","price":634200},{"date":"1396/11/12 19:20","price":634300},{"date":"1396/11/12 19:30","price":634400},{"date":"1396/11/12 19:35","price":634300},{"date":"1396/11/12 19:40","price":634100},{"date":"1396/11/12 19:50","price":634400},{"date":"1396/11/12 20:00","price":634200},{"date":"1396/11/12 20:10","price":634100},{"date":"1396/11/12 20:25","price":634000},{"date":"1396/11/12 20:35","price":634100},{"date":"1396/11/12 20:45","price":634200},{"date":"1396/11/12 21:05","price":634300},{"date":"1396/11/12 21:10","price":634200},{"date":"1396/11/12 21:15","price":633200},{"date":"1396/11/12 21:25","price":634300},{"date":"1396/11/12 21:30","price":634100},{"date":"1396/11/12 21:40","price":634000},{"date":"1396/11/12 21:50","price":634200},{"date":"1396/11/12 22:00","price":634300},{"date":"1396/11/12 22:05","price":634600},{"date":"1396/11/12 22:20","price":634900},{"date":"1396/11/12 22:25","price":635100},{"date":"1396/11/12 22:30","price":635000},{"date":"1396/11/12 22:40","price":635100},{"date":"1396/11/12 22:45","price":634900},{"date":"1396/11/12 22:50","price":634700},{"date":"1396/11/12 22:55","price":635000},{"date":"1396/11/12 23:00","price":635200},{"date":"1396/11/12 23:05","price":635300},{"date":"1396/11/12 23:15","price":635400},{"date":"1396/11/12 23:35","price":636200},{"date":"1396/11/12 23:40","price":636300},{"date":"1396/11/12 23:45","price":636000},{"date":"1396/11/12 23:55","price":636100}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398