پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1337.86
بیشترین: 
1348.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1348.18
زمان: 
11/12 23:55
قیمت اونس طلا امروز 12 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 12 بهمن 1396 , 1348.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:05","price":1346.81},{"date":"1396/11/12 00:10","price":1346.33},{"date":"1396/11/12 00:40","price":1345.61},{"date":"1396/11/12 00:45","price":1344.91},{"date":"1396/11/12 00:50","price":1345.44},{"date":"1396/11/12 00:55","price":1345.32},{"date":"1396/11/12 01:05","price":1345.51},{"date":"1396/11/12 01:55","price":1345.12},{"date":"1396/11/12 02:35","price":1344.09},{"date":"1396/11/12 02:40","price":1344.47},{"date":"1396/11/12 02:45","price":1344.71},{"date":"1396/11/12 02:50","price":1344.70},{"date":"1396/11/12 02:55","price":1344.85},{"date":"1396/11/12 03:00","price":1344.33},{"date":"1396/11/12 03:05","price":1344.45},{"date":"1396/11/12 03:10","price":1345.22},{"date":"1396/11/12 03:15","price":1345.33},{"date":"1396/11/12 03:20","price":1345.35},{"date":"1396/11/12 03:25","price":1345.78},{"date":"1396/11/12 03:30","price":1345.30},{"date":"1396/11/12 03:35","price":1345.88},{"date":"1396/11/12 03:45","price":1346.31},{"date":"1396/11/12 03:55","price":1346.51},{"date":"1396/11/12 04:00","price":1346.33},{"date":"1396/11/12 04:05","price":1346.24},{"date":"1396/11/12 04:10","price":1347.01},{"date":"1396/11/12 04:20","price":1346.55},{"date":"1396/11/12 04:25","price":1346.24},{"date":"1396/11/12 04:30","price":1345.94},{"date":"1396/11/12 04:35","price":1345.92},{"date":"1396/11/12 04:40","price":1344.37},{"date":"1396/11/12 04:45","price":1343.26},{"date":"1396/11/12 04:55","price":1342.30},{"date":"1396/11/12 05:05","price":1342.05},{"date":"1396/11/12 05:10","price":1343.34},{"date":"1396/11/12 05:15","price":1344.51},{"date":"1396/11/12 05:25","price":1343.28},{"date":"1396/11/12 05:30","price":1342.95},{"date":"1396/11/12 05:35","price":1343.03},{"date":"1396/11/12 05:40","price":1343.56},{"date":"1396/11/12 05:50","price":1343.74},{"date":"1396/11/12 05:55","price":1344.16},{"date":"1396/11/12 06:00","price":1343.88},{"date":"1396/11/12 06:05","price":1343.17},{"date":"1396/11/12 06:10","price":1343.11},{"date":"1396/11/12 06:15","price":1342.70},{"date":"1396/11/12 06:20","price":1343.08},{"date":"1396/11/12 06:30","price":1343.67},{"date":"1396/11/12 06:35","price":1343.58},{"date":"1396/11/12 06:40","price":1343.28},{"date":"1396/11/12 06:50","price":1343.30},{"date":"1396/11/12 06:55","price":1343.45},{"date":"1396/11/12 07:00","price":1343.88},{"date":"1396/11/12 07:05","price":1343.86},{"date":"1396/11/12 07:10","price":1344.17},{"date":"1396/11/12 07:15","price":1344.36},{"date":"1396/11/12 07:25","price":1344.47},{"date":"1396/11/12 07:30","price":1344.17},{"date":"1396/11/12 07:40","price":1344.34},{"date":"1396/11/12 07:45","price":1344.35},{"date":"1396/11/12 07:50","price":1344.26},{"date":"1396/11/12 07:55","price":1344.95},{"date":"1396/11/12 08:00","price":1345.06},{"date":"1396/11/12 08:05","price":1344.86},{"date":"1396/11/12 08:15","price":1344.79},{"date":"1396/11/12 08:25","price":1344.95},{"date":"1396/11/12 08:35","price":1344.99},{"date":"1396/11/12 08:45","price":1344.74},{"date":"1396/11/12 08:50","price":1345.06},{"date":"1396/11/12 08:55","price":1344.78},{"date":"1396/11/12 09:00","price":1344.73},{"date":"1396/11/12 09:05","price":1344.29},{"date":"1396/11/12 09:10","price":1344.18},{"date":"1396/11/12 09:15","price":1344.20},{"date":"1396/11/12 09:25","price":1344.69},{"date":"1396/11/12 09:30","price":1344.03},{"date":"1396/11/12 09:35","price":1344.29},{"date":"1396/11/12 09:40","price":1344.03},{"date":"1396/11/12 09:45","price":1343.39},{"date":"1396/11/12 09:50","price":1343.74},{"date":"1396/11/12 10:00","price":1343.43},{"date":"1396/11/12 10:05","price":1343.03},{"date":"1396/11/12 10:10","price":1342.17},{"date":"1396/11/12 10:15","price":1342.77},{"date":"1396/11/12 10:20","price":1342.78},{"date":"1396/11/12 10:25","price":1342.13},{"date":"1396/11/12 10:30","price":1341.99},{"date":"1396/11/12 10:40","price":1341.47},{"date":"1396/11/12 10:45","price":1341.01},{"date":"1396/11/12 10:50","price":1340.76},{"date":"1396/11/12 10:55","price":1339.52},{"date":"1396/11/12 11:00","price":1339.58},{"date":"1396/11/12 11:05","price":1339.87},{"date":"1396/11/12 11:10","price":1339.71},{"date":"1396/11/12 11:15","price":1339.63},{"date":"1396/11/12 11:20","price":1338.61},{"date":"1396/11/12 11:25","price":1338.68},{"date":"1396/11/12 11:35","price":1339.11},{"date":"1396/11/12 11:45","price":1339.74},{"date":"1396/11/12 11:50","price":1340.22},{"date":"1396/11/12 12:00","price":1339.60},{"date":"1396/11/12 12:05","price":1339.44},{"date":"1396/11/12 12:10","price":1339.76},{"date":"1396/11/12 12:15","price":1340.74},{"date":"1396/11/12 12:25","price":1340.24},{"date":"1396/11/12 12:35","price":1340.28},{"date":"1396/11/12 12:40","price":1340.57},{"date":"1396/11/12 12:45","price":1340.68},{"date":"1396/11/12 12:50","price":1340.83},{"date":"1396/11/12 12:55","price":1340.72},{"date":"1396/11/12 13:00","price":1341.35},{"date":"1396/11/12 13:05","price":1341.04},{"date":"1396/11/12 13:10","price":1341.26},{"date":"1396/11/12 13:20","price":1340.87},{"date":"1396/11/12 13:25","price":1340.92},{"date":"1396/11/12 13:35","price":1340.44},{"date":"1396/11/12 13:45","price":1340.26},{"date":"1396/11/12 13:55","price":1340.13},{"date":"1396/11/12 14:00","price":1340.45},{"date":"1396/11/12 14:05","price":1340.17},{"date":"1396/11/12 14:10","price":1340.92},{"date":"1396/11/12 14:15","price":1340.65},{"date":"1396/11/12 14:20","price":1340.54},{"date":"1396/11/12 14:25","price":1340.12},{"date":"1396/11/12 14:30","price":1339.63},{"date":"1396/11/12 14:35","price":1339.42},{"date":"1396/11/12 14:40","price":1339.70},{"date":"1396/11/12 14:45","price":1339.86},{"date":"1396/11/12 14:50","price":1339.83},{"date":"1396/11/12 14:55","price":1339.01},{"date":"1396/11/12 15:00","price":1338.81},{"date":"1396/11/12 15:05","price":1338.24},{"date":"1396/11/12 15:10","price":1338.12},{"date":"1396/11/12 15:20","price":1338.14},{"date":"1396/11/12 15:25","price":1337.87},{"date":"1396/11/12 15:30","price":1337.86},{"date":"1396/11/12 15:35","price":1338.44},{"date":"1396/11/12 15:40","price":1338.66},{"date":"1396/11/12 15:45","price":1338.69},{"date":"1396/11/12 15:50","price":1338.36},{"date":"1396/11/12 16:00","price":1338.95},{"date":"1396/11/12 16:05","price":1338.78},{"date":"1396/11/12 16:10","price":1338.68},{"date":"1396/11/12 16:15","price":1338.58},{"date":"1396/11/12 16:25","price":1340.49},{"date":"1396/11/12 16:30","price":1340.38},{"date":"1396/11/12 16:35","price":1339.88},{"date":"1396/11/12 16:40","price":1339.18},{"date":"1396/11/12 16:45","price":1339.31},{"date":"1396/11/12 16:55","price":1340.06},{"date":"1396/11/12 17:00","price":1339.70},{"date":"1396/11/12 17:05","price":1338.93},{"date":"1396/11/12 17:15","price":1339.28},{"date":"1396/11/12 17:20","price":1340.05},{"date":"1396/11/12 17:25","price":1340.51},{"date":"1396/11/12 17:30","price":1340.70},{"date":"1396/11/12 17:35","price":1340.37},{"date":"1396/11/12 17:40","price":1339.69},{"date":"1396/11/12 17:45","price":1340.51},{"date":"1396/11/12 17:55","price":1340.45},{"date":"1396/11/12 18:05","price":1340.22},{"date":"1396/11/12 18:10","price":1339.64},{"date":"1396/11/12 18:15","price":1340.62},{"date":"1396/11/12 18:20","price":1344.26},{"date":"1396/11/12 18:25","price":1342.88},{"date":"1396/11/12 18:30","price":1342.87},{"date":"1396/11/12 18:35","price":1341.82},{"date":"1396/11/12 18:40","price":1341.90},{"date":"1396/11/12 18:45","price":1342.01},{"date":"1396/11/12 18:50","price":1341.72},{"date":"1396/11/12 18:55","price":1342.11},{"date":"1396/11/12 19:00","price":1342.33},{"date":"1396/11/12 19:05","price":1342.85},{"date":"1396/11/12 19:10","price":1343.71},{"date":"1396/11/12 19:15","price":1343.51},{"date":"1396/11/12 19:20","price":1342.93},{"date":"1396/11/12 19:30","price":1342.16},{"date":"1396/11/12 19:35","price":1342.03},{"date":"1396/11/12 19:40","price":1342.17},{"date":"1396/11/12 19:45","price":1342.35},{"date":"1396/11/12 19:50","price":1342.68},{"date":"1396/11/12 20:00","price":1342.10},{"date":"1396/11/12 20:10","price":1342.67},{"date":"1396/11/12 20:15","price":1342.22},{"date":"1396/11/12 20:25","price":1341.80},{"date":"1396/11/12 20:30","price":1342.32},{"date":"1396/11/12 20:35","price":1342.44},{"date":"1396/11/12 20:45","price":1342.90},{"date":"1396/11/12 20:50","price":1342.61},{"date":"1396/11/12 21:00","price":1342.87},{"date":"1396/11/12 21:05","price":1343.28},{"date":"1396/11/12 21:10","price":1342.32},{"date":"1396/11/12 21:15","price":1342.65},{"date":"1396/11/12 21:20","price":1342.38},{"date":"1396/11/12 21:25","price":1341.97},{"date":"1396/11/12 21:30","price":1341.91},{"date":"1396/11/12 21:35","price":1341.48},{"date":"1396/11/12 21:40","price":1341.98},{"date":"1396/11/12 21:45","price":1342.62},{"date":"1396/11/12 21:50","price":1343.09},{"date":"1396/11/12 22:00","price":1343.67},{"date":"1396/11/12 22:05","price":1344.14},{"date":"1396/11/12 22:10","price":1344.79},{"date":"1396/11/12 22:20","price":1345.81},{"date":"1396/11/12 22:25","price":1345.78},{"date":"1396/11/12 22:30","price":1345.92},{"date":"1396/11/12 22:35","price":1344.97},{"date":"1396/11/12 22:40","price":1345.37},{"date":"1396/11/12 22:45","price":1344.26},{"date":"1396/11/12 22:50","price":1344.16},{"date":"1396/11/12 22:55","price":1345.03},{"date":"1396/11/12 23:00","price":1345.63},{"date":"1396/11/12 23:05","price":1345.03},{"date":"1396/11/12 23:10","price":1345.92},{"date":"1396/11/12 23:15","price":1345.74},{"date":"1396/11/12 23:20","price":1346.14},{"date":"1396/11/12 23:25","price":1346.33},{"date":"1396/11/12 23:30","price":1346.13},{"date":"1396/11/12 23:35","price":1348.60},{"date":"1396/11/12 23:40","price":1348.53},{"date":"1396/11/12 23:45","price":1348.01},{"date":"1396/11/12 23:50","price":1347.67},{"date":"1396/11/12 23:55","price":1348.18}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398