پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8786
بیشترین: 
1.9079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8976
زمان: 
11/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 12 بهمن 1396 , 1.8976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:00","price":1.8935},{"date":"1396/11/12 00:32","price":1.8952},{"date":"1396/11/12 01:08","price":1.8969},{"date":"1396/11/12 02:00","price":1.8941},{"date":"1396/11/12 03:00","price":1.8931},{"date":"1396/11/12 03:32","price":1.8965},{"date":"1396/11/12 04:00","price":1.8994},{"date":"1396/11/12 04:32","price":1.8978},{"date":"1396/11/12 05:08","price":1.8961},{"date":"1396/11/12 05:32","price":1.8963},{"date":"1396/11/12 06:00","price":1.8965},{"date":"1396/11/12 06:32","price":1.8957},{"date":"1396/11/12 07:08","price":1.8993},{"date":"1396/11/12 07:32","price":1.8977},{"date":"1396/11/12 08:00","price":1.8978},{"date":"1396/11/12 08:32","price":1.8975},{"date":"1396/11/12 09:00","price":1.8979},{"date":"1396/11/12 09:32","price":1.897},{"date":"1396/11/12 10:00","price":1.8951},{"date":"1396/11/12 10:32","price":1.8949},{"date":"1396/11/12 11:00","price":1.8948},{"date":"1396/11/12 11:32","price":1.8928},{"date":"1396/11/12 12:32","price":1.8992},{"date":"1396/11/12 13:00","price":1.9054},{"date":"1396/11/12 13:32","price":1.9064},{"date":"1396/11/12 14:08","price":1.9079},{"date":"1396/11/12 14:32","price":1.9069},{"date":"1396/11/12 15:32","price":1.9013},{"date":"1396/11/12 16:00","price":1.9003},{"date":"1396/11/12 16:32","price":1.8994},{"date":"1396/11/12 17:00","price":1.8989},{"date":"1396/11/12 17:32","price":1.8966},{"date":"1396/11/12 18:08","price":1.8974},{"date":"1396/11/12 18:32","price":1.9024},{"date":"1396/11/12 19:00","price":1.8976},{"date":"1396/11/12 19:32","price":1.8969},{"date":"1396/11/12 20:00","price":1.8813},{"date":"1396/11/12 20:32","price":1.8786},{"date":"1396/11/12 21:00","price":1.8836},{"date":"1396/11/12 21:32","price":1.8897},{"date":"1396/11/12 22:00","price":1.8885},{"date":"1396/11/12 22:32","price":1.8921},{"date":"1396/11/12 23:00","price":1.8915},{"date":"1396/11/12 23:32","price":1.8976}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398