پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0666
بیشترین: 
2.0919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0907
زمان: 
11/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 2.0907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:00","price":2.0684},{"date":"1396/11/12 00:32","price":2.0699},{"date":"1396/11/12 01:08","price":2.0687},{"date":"1396/11/12 02:00","price":2.0678},{"date":"1396/11/12 03:00","price":2.0689},{"date":"1396/11/12 03:32","price":2.0697},{"date":"1396/11/12 04:00","price":2.0717},{"date":"1396/11/12 04:32","price":2.0694},{"date":"1396/11/12 05:08","price":2.0696},{"date":"1396/11/12 05:32","price":2.0688},{"date":"1396/11/12 06:00","price":2.0693},{"date":"1396/11/12 06:32","price":2.068},{"date":"1396/11/12 07:08","price":2.0686},{"date":"1396/11/12 07:32","price":2.0698},{"date":"1396/11/12 08:00","price":2.0699},{"date":"1396/11/12 08:32","price":2.0701},{"date":"1396/11/12 09:00","price":2.0705},{"date":"1396/11/12 09:32","price":2.0707},{"date":"1396/11/12 10:00","price":2.07},{"date":"1396/11/12 10:32","price":2.069},{"date":"1396/11/12 11:00","price":2.0666},{"date":"1396/11/12 11:32","price":2.067},{"date":"1396/11/12 12:00","price":2.0722},{"date":"1396/11/12 12:32","price":2.0741},{"date":"1396/11/12 13:00","price":2.0836},{"date":"1396/11/12 13:32","price":2.0884},{"date":"1396/11/12 14:08","price":2.0867},{"date":"1396/11/12 14:32","price":2.086},{"date":"1396/11/12 15:00","price":2.0839},{"date":"1396/11/12 15:32","price":2.0826},{"date":"1396/11/12 16:00","price":2.0835},{"date":"1396/11/12 16:32","price":2.085},{"date":"1396/11/12 17:00","price":2.0852},{"date":"1396/11/12 17:32","price":2.0892},{"date":"1396/11/12 18:08","price":2.0834},{"date":"1396/11/12 18:32","price":2.0919},{"date":"1396/11/12 19:00","price":2.0866},{"date":"1396/11/12 19:32","price":2.0877},{"date":"1396/11/12 20:00","price":2.0739},{"date":"1396/11/12 20:32","price":2.0757},{"date":"1396/11/12 21:00","price":2.0806},{"date":"1396/11/12 21:32","price":2.0803},{"date":"1396/11/12 22:00","price":2.0844},{"date":"1396/11/12 22:32","price":2.0836},{"date":"1396/11/12 23:00","price":2.0863},{"date":"1396/11/12 23:32","price":2.0907}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398