پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
64.69
بیشترین: 
65.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.83
زمان: 
11/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 65.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 00:00","price":64.75},{"date":"1396/11/12 00:32","price":64.84},{"date":"1396/11/12 01:08","price":64.86},{"date":"1396/11/12 02:00","price":64.78},{"date":"1396/11/12 03:32","price":64.86},{"date":"1396/11/12 04:00","price":64.92},{"date":"1396/11/12 04:32","price":64.83},{"date":"1396/11/12 06:00","price":64.81},{"date":"1396/11/12 06:32","price":64.75},{"date":"1396/11/12 07:08","price":64.82},{"date":"1396/11/12 07:32","price":64.84},{"date":"1396/11/12 08:32","price":64.86},{"date":"1396/11/12 10:00","price":64.81},{"date":"1396/11/12 10:32","price":64.78},{"date":"1396/11/12 11:32","price":64.69},{"date":"1396/11/12 12:32","price":64.97},{"date":"1396/11/12 13:00","price":65.14},{"date":"1396/11/12 13:32","price":65.3},{"date":"1396/11/12 14:08","price":65.36},{"date":"1396/11/12 14:32","price":65.3},{"date":"1396/11/12 15:00","price":65.25},{"date":"1396/11/12 15:32","price":65.11},{"date":"1396/11/12 16:00","price":65.19},{"date":"1396/11/12 16:32","price":65.28},{"date":"1396/11/12 17:00","price":65.39},{"date":"1396/11/12 17:32","price":65.36},{"date":"1396/11/12 18:08","price":65.33},{"date":"1396/11/12 18:32","price":65.36},{"date":"1396/11/12 19:00","price":65.33},{"date":"1396/11/12 19:32","price":65.58},{"date":"1396/11/12 20:00","price":65.19},{"date":"1396/11/12 20:32","price":65.08},{"date":"1396/11/12 21:00","price":65.38},{"date":"1396/11/12 21:32","price":65.48},{"date":"1396/11/12 22:32","price":65.58},{"date":"1396/11/12 23:00","price":65.53},{"date":"1396/11/12 23:32","price":65.83}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398