کمترین: 
1452000
بیشترین: 
1456000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1456000
زمان: 
11/11 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 1456000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 12:30","price":1452000},{"date":"1396/11/11 14:30","price":1453000},{"date":"1396/11/11 17:36","price":1456000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398