پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4569
بیشترین: 
4650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4640
زمان: 
11/11 18:30
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 11 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 11 بهمن 1396 , 4640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 11:10","price":4598},{"date":"1396/11/11 11:20","price":4591},{"date":"1396/11/11 11:30","price":4587},{"date":"1396/11/11 11:40","price":4569},{"date":"1396/11/11 11:50","price":4588},{"date":"1396/11/11 12:00","price":4585},{"date":"1396/11/11 12:10","price":4587},{"date":"1396/11/11 12:20","price":4591},{"date":"1396/11/11 12:30","price":4582},{"date":"1396/11/11 12:50","price":4594},{"date":"1396/11/11 13:00","price":4593},{"date":"1396/11/11 13:10","price":4597},{"date":"1396/11/11 13:20","price":4590},{"date":"1396/11/11 13:30","price":4601},{"date":"1396/11/11 13:40","price":4612},{"date":"1396/11/11 13:50","price":4599},{"date":"1396/11/11 14:00","price":4608},{"date":"1396/11/11 14:10","price":4601},{"date":"1396/11/11 14:20","price":4600},{"date":"1396/11/11 14:30","price":4599},{"date":"1396/11/11 14:40","price":4595},{"date":"1396/11/11 14:50","price":4607},{"date":"1396/11/11 15:00","price":4603},{"date":"1396/11/11 15:10","price":4608},{"date":"1396/11/11 15:20","price":4595},{"date":"1396/11/11 15:30","price":4623},{"date":"1396/11/11 15:40","price":4598},{"date":"1396/11/11 15:50","price":4604},{"date":"1396/11/11 16:00","price":4605},{"date":"1396/11/11 16:10","price":4607},{"date":"1396/11/11 16:20","price":4633},{"date":"1396/11/11 16:30","price":4619},{"date":"1396/11/11 16:50","price":4609},{"date":"1396/11/11 17:00","price":4611},{"date":"1396/11/11 17:10","price":4622},{"date":"1396/11/11 17:20","price":4619},{"date":"1396/11/11 17:30","price":4616},{"date":"1396/11/11 17:40","price":4623},{"date":"1396/11/11 17:50","price":4638},{"date":"1396/11/11 18:00","price":4650},{"date":"1396/11/11 18:10","price":4641},{"date":"1396/11/11 18:20","price":4625},{"date":"1396/11/11 18:30","price":4640}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398