کمترین: 
732000
بیشترین: 
733000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
733000
زمان: 
11/11 18:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 733000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:30","price":732000},{"date":"1396/11/11 11:54","price":732500},{"date":"1396/11/11 12:12","price":732000},{"date":"1396/11/11 12:30","price":732500},{"date":"1396/11/11 17:06","price":732000},{"date":"1396/11/11 18:36","price":733000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398