کمترین: 
590
بیشترین: 
594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594
زمان: 
11/11 12:40
قیمت کرون نروژ امروز 11 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:20","price":590},{"date":"1396/11/11 11:50","price":593},{"date":"1396/11/11 12:40","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398