کمترین: 
761
بیشترین: 
768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
768
زمان: 
11/11 15:40
قیمت کرون دانمارک امروز 11 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:10","price":761},{"date":"1396/11/11 10:20","price":764},{"date":"1396/11/11 12:10","price":767},{"date":"1396/11/11 15:40","price":768}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398