کمترین: 
575
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
588
زمان: 
11/11 15:40
قیمت کرون سوئد امروز 11 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 بهمن 1396 , 588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:10","price":575},{"date":"1396/11/11 10:30","price":578},{"date":"1396/11/11 12:30","price":588},{"date":"1396/11/11 12:50","price":590},{"date":"1396/11/11 15:40","price":588}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398