کمترین: 
4950
بیشترین: 
5000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5000
زمان: 
11/11 14:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 5000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:10","price":5000},{"date":"1396/11/11 10:30","price":4950},{"date":"1396/11/11 12:00","price":4995},{"date":"1396/11/11 14:10","price":5000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398