کمترین: 
3812
بیشترین: 
3823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3823
زمان: 
11/11 12:40
قیمت دلار کانادا امروز 11 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 بهمن 1396 , 3823 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:10","price":3812},{"date":"1396/11/11 11:40","price":3815},{"date":"1396/11/11 12:40","price":3823}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398