کمترین: 
5776
بیشترین: 
5824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5824
زمان: 
11/11 14:40
قیمت یورو امروز 11 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 بهمن 1396 , 5824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:10","price":5776},{"date":"1396/11/11 11:10","price":5799},{"date":"1396/11/11 11:40","price":5811},{"date":"1396/11/11 11:50","price":5809},{"date":"1396/11/11 12:30","price":5812},{"date":"1396/11/11 12:40","price":5816},{"date":"1396/11/11 13:10","price":5818},{"date":"1396/11/11 14:40","price":5824}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398