پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
144291
بیشترین: 
145676
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145514
زمان: 
11/11 21:25
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 11 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 11 بهمن 1396 , 145514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:05","price":144360},{"date":"1396/11/11 12:55","price":144291},{"date":"1396/11/11 13:10","price":144568},{"date":"1396/11/11 13:15","price":144545},{"date":"1396/11/11 13:20","price":144637},{"date":"1396/11/11 13:30","price":144683},{"date":"1396/11/11 13:35","price":144660},{"date":"1396/11/11 13:40","price":144775},{"date":"1396/11/11 13:45","price":144752},{"date":"1396/11/11 13:55","price":144983},{"date":"1396/11/11 14:00","price":145076},{"date":"1396/11/11 14:10","price":145214},{"date":"1396/11/11 14:15","price":145099},{"date":"1396/11/11 14:25","price":145053},{"date":"1396/11/11 14:30","price":145099},{"date":"1396/11/11 14:35","price":145053},{"date":"1396/11/11 14:40","price":145191},{"date":"1396/11/11 14:45","price":145214},{"date":"1396/11/11 14:55","price":145145},{"date":"1396/11/11 15:00","price":145168},{"date":"1396/11/11 15:05","price":145145},{"date":"1396/11/11 15:10","price":145191},{"date":"1396/11/11 15:15","price":145214},{"date":"1396/11/11 15:20","price":145237},{"date":"1396/11/11 15:25","price":145283},{"date":"1396/11/11 15:35","price":145260},{"date":"1396/11/11 15:45","price":145306},{"date":"1396/11/11 15:50","price":145330},{"date":"1396/11/11 15:55","price":145353},{"date":"1396/11/11 16:00","price":145330},{"date":"1396/11/11 16:05","price":145306},{"date":"1396/11/11 16:10","price":145353},{"date":"1396/11/11 16:15","price":145422},{"date":"1396/11/11 16:20","price":145399},{"date":"1396/11/11 16:25","price":145353},{"date":"1396/11/11 16:30","price":145283},{"date":"1396/11/11 16:35","price":145376},{"date":"1396/11/11 16:40","price":145283},{"date":"1396/11/11 16:45","price":145376},{"date":"1396/11/11 16:55","price":145422},{"date":"1396/11/11 17:00","price":145353},{"date":"1396/11/11 17:10","price":145583},{"date":"1396/11/11 17:15","price":145491},{"date":"1396/11/11 17:30","price":145468},{"date":"1396/11/11 17:35","price":145537},{"date":"1396/11/11 17:40","price":145560},{"date":"1396/11/11 17:45","price":145607},{"date":"1396/11/11 17:50","price":145630},{"date":"1396/11/11 17:55","price":145676},{"date":"1396/11/11 18:05","price":145560},{"date":"1396/11/11 18:10","price":145537},{"date":"1396/11/11 18:25","price":145560},{"date":"1396/11/11 18:30","price":145537},{"date":"1396/11/11 18:40","price":145514},{"date":"1396/11/11 18:50","price":145422},{"date":"1396/11/11 18:55","price":145445},{"date":"1396/11/11 19:00","price":145468},{"date":"1396/11/11 19:15","price":145514},{"date":"1396/11/11 19:50","price":145560},{"date":"1396/11/11 19:55","price":145583},{"date":"1396/11/11 20:05","price":145537},{"date":"1396/11/11 20:10","price":145560},{"date":"1396/11/11 20:15","price":145607},{"date":"1396/11/11 20:20","price":145653},{"date":"1396/11/11 20:25","price":145514},{"date":"1396/11/11 20:30","price":145583},{"date":"1396/11/11 20:35","price":145607},{"date":"1396/11/11 20:40","price":145583},{"date":"1396/11/11 20:45","price":145630},{"date":"1396/11/11 20:55","price":145560},{"date":"1396/11/11 21:00","price":145583},{"date":"1396/11/11 21:05","price":145560},{"date":"1396/11/11 21:10","price":145583},{"date":"1396/11/11 21:20","price":145537},{"date":"1396/11/11 21:25","price":145514}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398