پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
625000
بیشترین: 
631000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630300
زمان: 
11/11 21:25
قیمت مثقال طلا امروز 11 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 11 بهمن 1396 , 630300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 10:05","price":625300},{"date":"1396/11/11 12:55","price":625000},{"date":"1396/11/11 13:10","price":626200},{"date":"1396/11/11 13:15","price":626100},{"date":"1396/11/11 13:20","price":626500},{"date":"1396/11/11 13:30","price":626700},{"date":"1396/11/11 13:35","price":626600},{"date":"1396/11/11 13:40","price":627100},{"date":"1396/11/11 13:45","price":627000},{"date":"1396/11/11 13:55","price":628000},{"date":"1396/11/11 14:00","price":628400},{"date":"1396/11/11 14:10","price":629000},{"date":"1396/11/11 14:15","price":628500},{"date":"1396/11/11 14:25","price":628300},{"date":"1396/11/11 14:30","price":628500},{"date":"1396/11/11 14:35","price":628300},{"date":"1396/11/11 14:40","price":628900},{"date":"1396/11/11 14:45","price":629000},{"date":"1396/11/11 14:55","price":628700},{"date":"1396/11/11 15:00","price":628800},{"date":"1396/11/11 15:05","price":628700},{"date":"1396/11/11 15:10","price":628900},{"date":"1396/11/11 15:15","price":629000},{"date":"1396/11/11 15:20","price":629100},{"date":"1396/11/11 15:25","price":629300},{"date":"1396/11/11 15:35","price":629200},{"date":"1396/11/11 15:45","price":629400},{"date":"1396/11/11 15:50","price":629500},{"date":"1396/11/11 15:55","price":629600},{"date":"1396/11/11 16:00","price":629500},{"date":"1396/11/11 16:05","price":629400},{"date":"1396/11/11 16:10","price":629600},{"date":"1396/11/11 16:15","price":629900},{"date":"1396/11/11 16:20","price":629800},{"date":"1396/11/11 16:25","price":629600},{"date":"1396/11/11 16:30","price":629300},{"date":"1396/11/11 16:35","price":629700},{"date":"1396/11/11 16:40","price":629300},{"date":"1396/11/11 16:45","price":629700},{"date":"1396/11/11 16:55","price":629900},{"date":"1396/11/11 17:00","price":629600},{"date":"1396/11/11 17:10","price":630600},{"date":"1396/11/11 17:15","price":630200},{"date":"1396/11/11 17:30","price":630100},{"date":"1396/11/11 17:35","price":630400},{"date":"1396/11/11 17:40","price":630500},{"date":"1396/11/11 17:45","price":630700},{"date":"1396/11/11 17:50","price":630800},{"date":"1396/11/11 17:55","price":631000},{"date":"1396/11/11 18:05","price":630500},{"date":"1396/11/11 18:10","price":630400},{"date":"1396/11/11 18:25","price":630500},{"date":"1396/11/11 18:30","price":630400},{"date":"1396/11/11 18:40","price":630300},{"date":"1396/11/11 18:50","price":629900},{"date":"1396/11/11 18:55","price":630000},{"date":"1396/11/11 19:00","price":630100},{"date":"1396/11/11 19:15","price":630300},{"date":"1396/11/11 19:50","price":630500},{"date":"1396/11/11 19:55","price":630600},{"date":"1396/11/11 20:05","price":630400},{"date":"1396/11/11 20:10","price":630500},{"date":"1396/11/11 20:15","price":630700},{"date":"1396/11/11 20:20","price":630900},{"date":"1396/11/11 20:25","price":630300},{"date":"1396/11/11 20:30","price":630600},{"date":"1396/11/11 20:35","price":630700},{"date":"1396/11/11 20:40","price":630600},{"date":"1396/11/11 20:45","price":630800},{"date":"1396/11/11 20:55","price":630500},{"date":"1396/11/11 21:00","price":630600},{"date":"1396/11/11 21:05","price":630500},{"date":"1396/11/11 21:10","price":630600},{"date":"1396/11/11 21:20","price":630400},{"date":"1396/11/11 21:25","price":630300}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398