کمترین: 
947.4
بیشترین: 
947.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
947.4
زمان: 
11/11 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 947.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 09:20","price":947.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398