کمترین: 
3958.2
بیشترین: 
3958.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3958.2
زمان: 
11/11 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 3958.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 09:20","price":3958.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398