کمترین: 
3394.6
بیشترین: 
3394.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3394.6
زمان: 
11/11 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 11 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 بهمن 1396 , 3394.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 09:20","price":3394.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398