پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
395.8
بیشترین: 
635600
قیمت تقلبی: 
635600
زمان: 
11/11 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 11 بهمن 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 635600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 00:05","price":395.8},{"date":"1396/11/11 00:35","price":628800},{"date":"1396/11/11 13:10","price":630000},{"date":"1396/11/11 13:15","price":629900},{"date":"1396/11/11 13:20","price":630300},{"date":"1396/11/11 13:30","price":630500},{"date":"1396/11/11 13:35","price":630400},{"date":"1396/11/11 13:40","price":630900},{"date":"1396/11/11 13:45","price":630800},{"date":"1396/11/11 13:55","price":631000},{"date":"1396/11/11 14:00","price":631400},{"date":"1396/11/11 14:10","price":631600},{"date":"1396/11/11 14:15","price":631100},{"date":"1396/11/11 14:25","price":630900},{"date":"1396/11/11 14:30","price":631100},{"date":"1396/11/11 14:35","price":630900},{"date":"1396/11/11 14:40","price":631000},{"date":"1396/11/11 14:45","price":631100},{"date":"1396/11/11 14:55","price":630800},{"date":"1396/11/11 15:00","price":630900},{"date":"1396/11/11 15:05","price":630800},{"date":"1396/11/11 15:10","price":631000},{"date":"1396/11/11 15:15","price":631100},{"date":"1396/11/11 15:20","price":631200},{"date":"1396/11/11 15:25","price":631400},{"date":"1396/11/11 15:35","price":631300},{"date":"1396/11/11 15:45","price":631500},{"date":"1396/11/11 15:50","price":631600},{"date":"1396/11/11 15:55","price":631700},{"date":"1396/11/11 16:00","price":631600},{"date":"1396/11/11 16:05","price":631500},{"date":"1396/11/11 16:10","price":631700},{"date":"1396/11/11 16:15","price":632000},{"date":"1396/11/11 16:20","price":631900},{"date":"1396/11/11 16:25","price":631700},{"date":"1396/11/11 16:30","price":631400},{"date":"1396/11/11 16:35","price":631600},{"date":"1396/11/11 16:40","price":631200},{"date":"1396/11/11 16:45","price":631600},{"date":"1396/11/11 16:55","price":631700},{"date":"1396/11/11 17:00","price":631400},{"date":"1396/11/11 17:05","price":631700},{"date":"1396/11/11 17:10","price":632600},{"date":"1396/11/11 17:15","price":632500},{"date":"1396/11/11 17:30","price":632400},{"date":"1396/11/11 17:35","price":632700},{"date":"1396/11/11 17:40","price":632800},{"date":"1396/11/11 17:50","price":632900},{"date":"1396/11/11 17:55","price":633100},{"date":"1396/11/11 18:10","price":633000},{"date":"1396/11/11 18:25","price":633100},{"date":"1396/11/11 18:30","price":633000},{"date":"1396/11/11 18:40","price":632900},{"date":"1396/11/11 18:50","price":632500},{"date":"1396/11/11 18:55","price":632600},{"date":"1396/11/11 19:00","price":632700},{"date":"1396/11/11 19:15","price":632900},{"date":"1396/11/11 19:50","price":633100},{"date":"1396/11/11 19:55","price":633200},{"date":"1396/11/11 20:05","price":633000},{"date":"1396/11/11 20:10","price":633100},{"date":"1396/11/11 20:15","price":633300},{"date":"1396/11/11 20:20","price":633500},{"date":"1396/11/11 20:25","price":632900},{"date":"1396/11/11 20:30","price":633200},{"date":"1396/11/11 20:35","price":633300},{"date":"1396/11/11 20:40","price":633200},{"date":"1396/11/11 20:45","price":633400},{"date":"1396/11/11 20:55","price":633100},{"date":"1396/11/11 21:00","price":633200},{"date":"1396/11/11 21:05","price":633100},{"date":"1396/11/11 21:10","price":633200},{"date":"1396/11/11 21:20","price":633000},{"date":"1396/11/11 21:25","price":632900},{"date":"1396/11/11 21:40","price":633100},{"date":"1396/11/11 21:55","price":633200},{"date":"1396/11/11 22:00","price":633100},{"date":"1396/11/11 22:05","price":633300},{"date":"1396/11/11 22:10","price":633500},{"date":"1396/11/11 22:15","price":633600},{"date":"1396/11/11 22:20","price":633400},{"date":"1396/11/11 22:25","price":633300},{"date":"1396/11/11 22:40","price":633600},{"date":"1396/11/11 22:45","price":633100},{"date":"1396/11/11 22:50","price":632700},{"date":"1396/11/11 22:55","price":632100},{"date":"1396/11/11 23:00","price":632300},{"date":"1396/11/11 23:05","price":632700},{"date":"1396/11/11 23:10","price":632900},{"date":"1396/11/11 23:15","price":632800},{"date":"1396/11/11 23:25","price":632900},{"date":"1396/11/11 23:30","price":633100},{"date":"1396/11/11 23:35","price":634000},{"date":"1396/11/11 23:40","price":634400},{"date":"1396/11/11 23:50","price":635000},{"date":"1396/11/11 23:55","price":635600}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398