پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8502
بیشترین: 
1.8947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8947
زمان: 
11/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 11 بهمن 1396 , 1.8947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 00:00","price":1.8678},{"date":"1396/11/11 01:00","price":1.8674},{"date":"1396/11/11 02:00","price":1.8549},{"date":"1396/11/11 03:00","price":1.8511},{"date":"1396/11/11 03:32","price":1.852},{"date":"1396/11/11 04:08","price":1.8529},{"date":"1396/11/11 04:32","price":1.8523},{"date":"1396/11/11 05:00","price":1.8534},{"date":"1396/11/11 05:32","price":1.8545},{"date":"1396/11/11 06:00","price":1.8533},{"date":"1396/11/11 06:32","price":1.8534},{"date":"1396/11/11 07:08","price":1.8544},{"date":"1396/11/11 07:32","price":1.8557},{"date":"1396/11/11 08:00","price":1.8552},{"date":"1396/11/11 08:32","price":1.8547},{"date":"1396/11/11 09:32","price":1.8532},{"date":"1396/11/11 10:00","price":1.854},{"date":"1396/11/11 10:32","price":1.8562},{"date":"1396/11/11 11:00","price":1.8564},{"date":"1396/11/11 11:32","price":1.8579},{"date":"1396/11/11 12:08","price":1.8534},{"date":"1396/11/11 12:32","price":1.8502},{"date":"1396/11/11 13:00","price":1.8509},{"date":"1396/11/11 13:32","price":1.8518},{"date":"1396/11/11 14:00","price":1.8521},{"date":"1396/11/11 14:32","price":1.8544},{"date":"1396/11/11 15:00","price":1.854},{"date":"1396/11/11 15:32","price":1.8547},{"date":"1396/11/11 16:32","price":1.8523},{"date":"1396/11/11 17:32","price":1.8571},{"date":"1396/11/11 18:08","price":1.8542},{"date":"1396/11/11 18:32","price":1.8518},{"date":"1396/11/11 19:00","price":1.8525},{"date":"1396/11/11 19:32","price":1.8706},{"date":"1396/11/11 20:00","price":1.8721},{"date":"1396/11/11 20:32","price":1.8735},{"date":"1396/11/11 21:00","price":1.88},{"date":"1396/11/11 21:32","price":1.8812},{"date":"1396/11/11 22:00","price":1.8869},{"date":"1396/11/11 22:32","price":1.889},{"date":"1396/11/11 23:00","price":1.8928},{"date":"1396/11/11 23:32","price":1.8947}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398