پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.056
بیشترین: 
8194.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0671
زمان: 
11/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 بهمن 1396 , 2.0671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 00:00","price":2.0647},{"date":"1396/11/11 00:32","price":8194.4},{"date":"1396/11/11 01:00","price":2.0646},{"date":"1396/11/11 01:32","price":2.0647},{"date":"1396/11/11 02:00","price":2.0595},{"date":"1396/11/11 03:00","price":2.0567},{"date":"1396/11/11 03:32","price":2.0569},{"date":"1396/11/11 04:08","price":2.0583},{"date":"1396/11/11 04:32","price":2.0581},{"date":"1396/11/11 05:00","price":2.0589},{"date":"1396/11/11 05:32","price":2.0581},{"date":"1396/11/11 06:00","price":2.0563},{"date":"1396/11/11 06:32","price":2.0572},{"date":"1396/11/11 07:08","price":2.0583},{"date":"1396/11/11 07:32","price":2.0595},{"date":"1396/11/11 08:00","price":2.0594},{"date":"1396/11/11 08:32","price":2.0588},{"date":"1396/11/11 09:00","price":2.0572},{"date":"1396/11/11 09:32","price":2.0578},{"date":"1396/11/11 10:00","price":2.0582},{"date":"1396/11/11 10:32","price":2.0599},{"date":"1396/11/11 11:00","price":2.062},{"date":"1396/11/11 11:32","price":2.0615},{"date":"1396/11/11 12:08","price":2.0622},{"date":"1396/11/11 12:32","price":2.0574},{"date":"1396/11/11 13:00","price":2.059},{"date":"1396/11/11 13:32","price":2.0564},{"date":"1396/11/11 14:00","price":2.0575},{"date":"1396/11/11 15:00","price":2.0566},{"date":"1396/11/11 15:32","price":2.0572},{"date":"1396/11/11 16:00","price":2.056},{"date":"1396/11/11 16:32","price":2.061},{"date":"1396/11/11 17:00","price":2.0637},{"date":"1396/11/11 17:32","price":2.0666},{"date":"1396/11/11 18:08","price":2.0633},{"date":"1396/11/11 18:32","price":2.061},{"date":"1396/11/11 19:00","price":2.0633},{"date":"1396/11/11 19:32","price":2.0606},{"date":"1396/11/11 20:00","price":2.0598},{"date":"1396/11/11 20:32","price":2.0667},{"date":"1396/11/11 21:00","price":2.0609},{"date":"1396/11/11 21:32","price":2.061},{"date":"1396/11/11 22:00","price":2.0646},{"date":"1396/11/11 22:32","price":2.0622},{"date":"1396/11/11 23:00","price":2.0648},{"date":"1396/11/11 23:32","price":2.0671}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398