کمترین: 
9981
بیشترین: 
10394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10055
زمان: 
11/11 21:30
قیمت بیت کوین امروز 11 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 بهمن 1396 , 10055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/11 00:00","price":10311},{"date":"1396/11/11 00:30","price":10159},{"date":"1396/11/11 01:00","price":10270},{"date":"1396/11/11 03:30","price":10143},{"date":"1396/11/11 04:00","price":10157},{"date":"1396/11/11 06:30","price":10229},{"date":"1396/11/11 10:00","price":10029},{"date":"1396/11/11 10:30","price":10166},{"date":"1396/11/11 11:30","price":10258},{"date":"1396/11/11 12:00","price":10274},{"date":"1396/11/11 12:30","price":10261},{"date":"1396/11/11 13:00","price":10209},{"date":"1396/11/11 13:30","price":10140},{"date":"1396/11/11 14:30","price":10160},{"date":"1396/11/11 15:00","price":10179},{"date":"1396/11/11 15:30","price":10294},{"date":"1396/11/11 16:00","price":10291},{"date":"1396/11/11 17:00","price":10394},{"date":"1396/11/11 17:30","price":10317},{"date":"1396/11/11 18:00","price":10163},{"date":"1396/11/11 18:30","price":10098},{"date":"1396/11/11 19:00","price":9981},{"date":"1396/11/11 19:30","price":10020},{"date":"1396/11/11 20:00","price":10018},{"date":"1396/11/11 20:30","price":10094},{"date":"1396/11/11 21:30","price":10055}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398