کمترین: 
1449000
بیشترین: 
1451000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1451000
زمان: 
11/10 14:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 1451000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 11:24","price":1449000},{"date":"1396/11/10 12:54","price":1450000},{"date":"1396/11/10 14:48","price":1451000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398