پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4544
بیشترین: 
4580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4567
زمان: 
11/10 20:10
قیمت دلار امروز 10 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 بهمن 1396 , 4567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 11:10","price":4544},{"date":"1396/11/10 11:20","price":4548},{"date":"1396/11/10 11:30","price":4549},{"date":"1396/11/10 11:40","price":4554},{"date":"1396/11/10 11:50","price":4553},{"date":"1396/11/10 12:00","price":4557},{"date":"1396/11/10 12:10","price":4555},{"date":"1396/11/10 12:20","price":4557},{"date":"1396/11/10 12:30","price":4561},{"date":"1396/11/10 12:40","price":4566},{"date":"1396/11/10 12:50","price":4569},{"date":"1396/11/10 13:00","price":4576},{"date":"1396/11/10 13:10","price":4577},{"date":"1396/11/10 13:20","price":4575},{"date":"1396/11/10 13:40","price":4568},{"date":"1396/11/10 13:50","price":4569},{"date":"1396/11/10 14:00","price":4561},{"date":"1396/11/10 14:10","price":4568},{"date":"1396/11/10 14:20","price":4569},{"date":"1396/11/10 14:30","price":4571},{"date":"1396/11/10 14:40","price":4572},{"date":"1396/11/10 14:50","price":4574},{"date":"1396/11/10 15:00","price":4572},{"date":"1396/11/10 15:10","price":4580},{"date":"1396/11/10 15:20","price":4576},{"date":"1396/11/10 15:30","price":4566},{"date":"1396/11/10 15:40","price":4570},{"date":"1396/11/10 15:50","price":4562},{"date":"1396/11/10 16:10","price":4565},{"date":"1396/11/10 16:20","price":4566},{"date":"1396/11/10 16:30","price":4564},{"date":"1396/11/10 16:40","price":4565},{"date":"1396/11/10 16:50","price":4564},{"date":"1396/11/10 17:00","price":4561},{"date":"1396/11/10 17:10","price":4554},{"date":"1396/11/10 17:20","price":4557},{"date":"1396/11/10 17:30","price":4556},{"date":"1396/11/10 17:40","price":4550},{"date":"1396/11/10 17:50","price":4549},{"date":"1396/11/10 18:00","price":4550},{"date":"1396/11/10 18:10","price":4552},{"date":"1396/11/10 18:20","price":4553},{"date":"1396/11/10 18:30","price":4554},{"date":"1396/11/10 18:40","price":4555},{"date":"1396/11/10 18:50","price":4556},{"date":"1396/11/10 19:00","price":4559},{"date":"1396/11/10 19:10","price":4561},{"date":"1396/11/10 19:20","price":4563},{"date":"1396/11/10 19:30","price":4562},{"date":"1396/11/10 19:40","price":4563},{"date":"1396/11/10 19:50","price":4565},{"date":"1396/11/10 20:00","price":4568},{"date":"1396/11/10 20:10","price":4567}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398