پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
143806
بیشترین: 
144406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144268
زمان: 
11/10 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 10 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 10 بهمن 1396 , 144268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 10:05","price":144037},{"date":"1396/11/10 11:10","price":143806},{"date":"1396/11/10 11:15","price":143875},{"date":"1396/11/10 11:25","price":144060},{"date":"1396/11/10 11:35","price":144037},{"date":"1396/11/10 11:40","price":144106},{"date":"1396/11/10 11:55","price":144083},{"date":"1396/11/10 12:00","price":144060},{"date":"1396/11/10 12:05","price":143991},{"date":"1396/11/10 12:10","price":143967},{"date":"1396/11/10 12:15","price":143991},{"date":"1396/11/10 12:20","price":143898},{"date":"1396/11/10 12:25","price":143921},{"date":"1396/11/10 12:40","price":143967},{"date":"1396/11/10 12:45","price":144014},{"date":"1396/11/10 12:55","price":143991},{"date":"1396/11/10 13:00","price":144037},{"date":"1396/11/10 13:10","price":144083},{"date":"1396/11/10 13:15","price":144129},{"date":"1396/11/10 13:30","price":144244},{"date":"1396/11/10 13:45","price":144337},{"date":"1396/11/10 13:55","price":144360},{"date":"1396/11/10 14:05","price":144406},{"date":"1396/11/10 14:10","price":144360},{"date":"1396/11/10 14:15","price":144337},{"date":"1396/11/10 14:25","price":144383},{"date":"1396/11/10 14:30","price":144406},{"date":"1396/11/10 14:35","price":144360},{"date":"1396/11/10 14:45","price":144244},{"date":"1396/11/10 15:00","price":144337},{"date":"1396/11/10 15:05","price":144314},{"date":"1396/11/10 15:10","price":144268},{"date":"1396/11/10 15:15","price":144221},{"date":"1396/11/10 15:20","price":144268},{"date":"1396/11/10 15:25","price":144198},{"date":"1396/11/10 15:30","price":144221},{"date":"1396/11/10 15:45","price":144175},{"date":"1396/11/10 15:50","price":144198},{"date":"1396/11/10 15:55","price":144337},{"date":"1396/11/10 16:00","price":144314},{"date":"1396/11/10 16:05","price":144268},{"date":"1396/11/10 16:10","price":144244},{"date":"1396/11/10 16:15","price":144291},{"date":"1396/11/10 16:25","price":144314},{"date":"1396/11/10 16:35","price":144268},{"date":"1396/11/10 16:50","price":144291},{"date":"1396/11/10 16:55","price":144221},{"date":"1396/11/10 17:00","price":144198},{"date":"1396/11/10 17:05","price":144037},{"date":"1396/11/10 17:10","price":144083},{"date":"1396/11/10 17:15","price":144152},{"date":"1396/11/10 17:25","price":144175},{"date":"1396/11/10 17:35","price":144221},{"date":"1396/11/10 17:40","price":144152},{"date":"1396/11/10 17:45","price":144175},{"date":"1396/11/10 17:50","price":144198},{"date":"1396/11/10 17:55","price":144106},{"date":"1396/11/10 18:00","price":144129},{"date":"1396/11/10 18:05","price":144175},{"date":"1396/11/10 18:10","price":144152},{"date":"1396/11/10 18:15","price":144106},{"date":"1396/11/10 18:20","price":144175},{"date":"1396/11/10 18:25","price":144198},{"date":"1396/11/10 18:35","price":144106},{"date":"1396/11/10 18:40","price":144152},{"date":"1396/11/10 18:45","price":144129},{"date":"1396/11/10 18:55","price":144221},{"date":"1396/11/10 19:00","price":144198},{"date":"1396/11/10 19:05","price":144244},{"date":"1396/11/10 19:10","price":144198},{"date":"1396/11/10 19:15","price":144244},{"date":"1396/11/10 19:20","price":144198},{"date":"1396/11/10 19:25","price":144221},{"date":"1396/11/10 19:30","price":144198},{"date":"1396/11/10 19:35","price":144129},{"date":"1396/11/10 19:40","price":144152},{"date":"1396/11/10 19:45","price":144175},{"date":"1396/11/10 19:50","price":144152},{"date":"1396/11/10 19:55","price":144244},{"date":"1396/11/10 20:00","price":144175},{"date":"1396/11/10 20:05","price":144198},{"date":"1396/11/10 20:15","price":144175},{"date":"1396/11/10 20:20","price":144152},{"date":"1396/11/10 20:35","price":144129},{"date":"1396/11/10 20:40","price":144198},{"date":"1396/11/10 21:10","price":144244},{"date":"1396/11/10 21:15","price":144268},{"date":"1396/11/10 21:20","price":144314},{"date":"1396/11/10 21:35","price":144268}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398