کمترین: 
2174.4
بیشترین: 
2174.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2174.4
زمان: 
11/10 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 10 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 بهمن 1396 , 2174.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 09:10","price":2174.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398