کمترین: 
948.9
بیشترین: 
948.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
948.9
زمان: 
11/10 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 948.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 09:10","price":948.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398