کمترین: 
467.7
بیشترین: 
467.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
467.7
زمان: 
11/10 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 10 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 بهمن 1396 , 467.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 09:10","price":467.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398