کمترین: 
3942.3
بیشترین: 
3942.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3942.3
زمان: 
11/10 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 3942.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 09:10","price":3942.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398