کمترین: 
2991.9
بیشترین: 
2991.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2991.9
زمان: 
11/10 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 10 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 بهمن 1396 , 2991.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 09:10","price":2991.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398