کمترین: 
4573.4
بیشترین: 
4573.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4573.4
زمان: 
11/10 09:10
قیمت یورو امروز 10 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 بهمن 1396 , 4573.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 09:10","price":4573.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398