پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.171
بیشترین: 
3.247
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.185
زمان: 
11/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 3.185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 00:00","price":3.171},{"date":"1396/11/10 01:08","price":3.182},{"date":"1396/11/10 02:00","price":3.184},{"date":"1396/11/10 03:32","price":3.185},{"date":"1396/11/10 04:08","price":3.184},{"date":"1396/11/10 04:32","price":3.186},{"date":"1396/11/10 05:08","price":3.181},{"date":"1396/11/10 05:32","price":3.182},{"date":"1396/11/10 06:00","price":3.18},{"date":"1396/11/10 06:32","price":3.175},{"date":"1396/11/10 07:08","price":3.178},{"date":"1396/11/10 07:32","price":3.173},{"date":"1396/11/10 08:08","price":3.176},{"date":"1396/11/10 09:00","price":3.197},{"date":"1396/11/10 09:32","price":3.212},{"date":"1396/11/10 10:00","price":3.215},{"date":"1396/11/10 10:32","price":3.212},{"date":"1396/11/10 11:32","price":3.221},{"date":"1396/11/10 12:00","price":3.215},{"date":"1396/11/10 12:32","price":3.217},{"date":"1396/11/10 13:00","price":3.207},{"date":"1396/11/10 13:32","price":3.213},{"date":"1396/11/10 14:08","price":3.212},{"date":"1396/11/10 14:32","price":3.205},{"date":"1396/11/10 15:00","price":3.182},{"date":"1396/11/10 15:32","price":3.197},{"date":"1396/11/10 16:00","price":3.21},{"date":"1396/11/10 16:32","price":3.221},{"date":"1396/11/10 17:00","price":3.245},{"date":"1396/11/10 17:32","price":3.231},{"date":"1396/11/10 18:00","price":3.225},{"date":"1396/11/10 18:32","price":3.219},{"date":"1396/11/10 19:00","price":3.228},{"date":"1396/11/10 19:32","price":3.232},{"date":"1396/11/10 20:00","price":3.204},{"date":"1396/11/10 20:32","price":3.217},{"date":"1396/11/10 21:00","price":3.222},{"date":"1396/11/10 21:32","price":3.247},{"date":"1396/11/10 22:00","price":3.238},{"date":"1396/11/10 22:32","price":3.217},{"date":"1396/11/10 23:00","price":3.2},{"date":"1396/11/10 23:32","price":3.185}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398