پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8674
بیشترین: 
1.9192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.872
زمان: 
11/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 بهمن 1396 , 1.872 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 00:00","price":1.9162},{"date":"1396/11/10 01:08","price":1.9165},{"date":"1396/11/10 02:00","price":1.9192},{"date":"1396/11/10 03:00","price":1.9173},{"date":"1396/11/10 03:32","price":1.9162},{"date":"1396/11/10 04:08","price":1.9154},{"date":"1396/11/10 04:32","price":1.9153},{"date":"1396/11/10 05:08","price":1.9158},{"date":"1396/11/10 05:32","price":1.9165},{"date":"1396/11/10 06:00","price":1.9153},{"date":"1396/11/10 06:32","price":1.9147},{"date":"1396/11/10 07:08","price":1.9117},{"date":"1396/11/10 07:32","price":1.9108},{"date":"1396/11/10 08:08","price":1.9107},{"date":"1396/11/10 08:32","price":1.9088},{"date":"1396/11/10 09:00","price":1.907},{"date":"1396/11/10 09:32","price":1.9049},{"date":"1396/11/10 10:00","price":1.903},{"date":"1396/11/10 10:32","price":1.9066},{"date":"1396/11/10 11:08","price":1.9074},{"date":"1396/11/10 11:32","price":1.9079},{"date":"1396/11/10 12:00","price":1.9048},{"date":"1396/11/10 12:32","price":1.9004},{"date":"1396/11/10 13:00","price":1.9014},{"date":"1396/11/10 13:32","price":1.9044},{"date":"1396/11/10 14:08","price":1.9041},{"date":"1396/11/10 14:32","price":1.9035},{"date":"1396/11/10 15:00","price":1.9045},{"date":"1396/11/10 15:32","price":1.8999},{"date":"1396/11/10 16:00","price":1.8983},{"date":"1396/11/10 16:32","price":1.8977},{"date":"1396/11/10 17:00","price":1.8951},{"date":"1396/11/10 17:32","price":1.8958},{"date":"1396/11/10 18:00","price":1.8962},{"date":"1396/11/10 18:32","price":1.8772},{"date":"1396/11/10 19:00","price":1.8763},{"date":"1396/11/10 19:32","price":1.8721},{"date":"1396/11/10 20:00","price":1.8674},{"date":"1396/11/10 20:32","price":1.87},{"date":"1396/11/10 21:00","price":1.8729},{"date":"1396/11/10 21:32","price":1.8731},{"date":"1396/11/10 22:00","price":1.8732},{"date":"1396/11/10 22:32","price":1.8736},{"date":"1396/11/10 23:00","price":1.8745},{"date":"1396/11/10 23:32","price":1.872}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398