پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
623400
بیشترین: 
12950000
قیمت تقلبی: 
625800
زمان: 
11/10 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 625800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 00:00","price":624300},{"date":"1396/11/10 00:05","price":12950000},{"date":"1396/11/10 00:15","price":624300},{"date":"1396/11/10 00:35","price":624400},{"date":"1396/11/10 11:10","price":623400},{"date":"1396/11/10 11:15","price":623700},{"date":"1396/11/10 11:25","price":624500},{"date":"1396/11/10 11:35","price":624400},{"date":"1396/11/10 11:40","price":624700},{"date":"1396/11/10 11:55","price":624600},{"date":"1396/11/10 12:00","price":624500},{"date":"1396/11/10 12:05","price":624200},{"date":"1396/11/10 12:10","price":624100},{"date":"1396/11/10 12:15","price":624300},{"date":"1396/11/10 12:20","price":623800},{"date":"1396/11/10 12:25","price":623900},{"date":"1396/11/10 12:40","price":624100},{"date":"1396/11/10 12:45","price":624300},{"date":"1396/11/10 12:55","price":624200},{"date":"1396/11/10 13:00","price":624400},{"date":"1396/11/10 13:10","price":624600},{"date":"1396/11/10 13:15","price":624800},{"date":"1396/11/10 13:30","price":625400},{"date":"1396/11/10 13:40","price":625200},{"date":"1396/11/10 13:45","price":625700},{"date":"1396/11/10 13:55","price":625800},{"date":"1396/11/10 14:05","price":626000},{"date":"1396/11/10 14:10","price":625800},{"date":"1396/11/10 14:15","price":625700},{"date":"1396/11/10 14:25","price":625900},{"date":"1396/11/10 14:30","price":626000},{"date":"1396/11/10 14:35","price":625800},{"date":"1396/11/10 14:45","price":625300},{"date":"1396/11/10 15:00","price":625700},{"date":"1396/11/10 15:05","price":625600},{"date":"1396/11/10 15:10","price":625400},{"date":"1396/11/10 15:15","price":625200},{"date":"1396/11/10 15:20","price":625400},{"date":"1396/11/10 15:25","price":625100},{"date":"1396/11/10 15:30","price":625200},{"date":"1396/11/10 15:45","price":625000},{"date":"1396/11/10 15:50","price":625100},{"date":"1396/11/10 15:55","price":625700},{"date":"1396/11/10 16:00","price":625600},{"date":"1396/11/10 16:05","price":625400},{"date":"1396/11/10 16:10","price":625300},{"date":"1396/11/10 16:15","price":625500},{"date":"1396/11/10 16:25","price":625600},{"date":"1396/11/10 16:35","price":625400},{"date":"1396/11/10 16:50","price":625500},{"date":"1396/11/10 16:55","price":625200},{"date":"1396/11/10 17:00","price":625100},{"date":"1396/11/10 17:05","price":624400},{"date":"1396/11/10 17:10","price":624600},{"date":"1396/11/10 17:15","price":624900},{"date":"1396/11/10 17:25","price":625000},{"date":"1396/11/10 17:35","price":625200},{"date":"1396/11/10 17:40","price":624900},{"date":"1396/11/10 17:45","price":625000},{"date":"1396/11/10 17:50","price":625100},{"date":"1396/11/10 17:55","price":624700},{"date":"1396/11/10 18:00","price":624800},{"date":"1396/11/10 18:05","price":625000},{"date":"1396/11/10 18:10","price":624900},{"date":"1396/11/10 18:15","price":624700},{"date":"1396/11/10 18:20","price":625000},{"date":"1396/11/10 18:25","price":625100},{"date":"1396/11/10 18:35","price":624700},{"date":"1396/11/10 18:40","price":624900},{"date":"1396/11/10 18:45","price":624800},{"date":"1396/11/10 18:55","price":625200},{"date":"1396/11/10 19:00","price":625100},{"date":"1396/11/10 19:05","price":625300},{"date":"1396/11/10 19:10","price":625100},{"date":"1396/11/10 19:15","price":625300},{"date":"1396/11/10 19:20","price":625100},{"date":"1396/11/10 19:25","price":625200},{"date":"1396/11/10 19:30","price":625100},{"date":"1396/11/10 19:35","price":624800},{"date":"1396/11/10 19:40","price":624900},{"date":"1396/11/10 19:45","price":625000},{"date":"1396/11/10 19:50","price":624900},{"date":"1396/11/10 19:55","price":625300},{"date":"1396/11/10 20:00","price":625000},{"date":"1396/11/10 20:05","price":625100},{"date":"1396/11/10 20:15","price":625000},{"date":"1396/11/10 20:20","price":624900},{"date":"1396/11/10 20:35","price":624800},{"date":"1396/11/10 20:40","price":625100},{"date":"1396/11/10 21:10","price":625300},{"date":"1396/11/10 21:15","price":625400},{"date":"1396/11/10 21:20","price":625600},{"date":"1396/11/10 21:35","price":625500},{"date":"1396/11/10 21:40","price":625600},{"date":"1396/11/10 21:45","price":625500},{"date":"1396/11/10 21:50","price":625200},{"date":"1396/11/10 21:55","price":625300},{"date":"1396/11/10 22:05","price":625400},{"date":"1396/11/10 22:10","price":625500},{"date":"1396/11/10 22:20","price":625400},{"date":"1396/11/10 22:25","price":625300},{"date":"1396/11/10 22:45","price":625200},{"date":"1396/11/10 22:55","price":625600},{"date":"1396/11/10 23:00","price":625700},{"date":"1396/11/10 23:05","price":625600},{"date":"1396/11/10 23:10","price":625800},{"date":"1396/11/10 23:15","price":625600},{"date":"1396/11/10 23:20","price":625500},{"date":"1396/11/10 23:25","price":625700},{"date":"1396/11/10 23:30","price":625800},{"date":"1396/11/10 23:40","price":626000},{"date":"1396/11/10 23:55","price":625800}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398