پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0589
بیشترین: 
2.0966
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0686
زمان: 
11/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 2.0686 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 00:00","price":2.094},{"date":"1396/11/10 00:32","price":2.0951},{"date":"1396/11/10 01:08","price":2.095},{"date":"1396/11/10 01:32","price":2.0943},{"date":"1396/11/10 02:00","price":2.0952},{"date":"1396/11/10 03:00","price":2.0966},{"date":"1396/11/10 03:32","price":2.0963},{"date":"1396/11/10 04:08","price":2.0945},{"date":"1396/11/10 04:32","price":2.0938},{"date":"1396/11/10 05:08","price":2.0922},{"date":"1396/11/10 05:32","price":2.0923},{"date":"1396/11/10 06:00","price":2.0899},{"date":"1396/11/10 06:32","price":2.0886},{"date":"1396/11/10 07:08","price":2.0865},{"date":"1396/11/10 07:32","price":2.0856},{"date":"1396/11/10 08:08","price":2.085},{"date":"1396/11/10 08:32","price":2.0816},{"date":"1396/11/10 09:32","price":2.0808},{"date":"1396/11/10 10:00","price":2.0792},{"date":"1396/11/10 10:32","price":2.0815},{"date":"1396/11/10 11:08","price":2.0799},{"date":"1396/11/10 11:32","price":2.0821},{"date":"1396/11/10 12:00","price":2.0798},{"date":"1396/11/10 12:32","price":2.0815},{"date":"1396/11/10 13:00","price":2.0806},{"date":"1396/11/10 13:32","price":2.083},{"date":"1396/11/10 14:08","price":2.0864},{"date":"1396/11/10 14:32","price":2.0837},{"date":"1396/11/10 15:00","price":2.0792},{"date":"1396/11/10 15:32","price":2.0746},{"date":"1396/11/10 16:00","price":2.0752},{"date":"1396/11/10 16:32","price":2.0731},{"date":"1396/11/10 17:00","price":2.0756},{"date":"1396/11/10 17:32","price":2.0761},{"date":"1396/11/10 18:00","price":2.0751},{"date":"1396/11/10 18:32","price":2.0649},{"date":"1396/11/10 19:00","price":2.0589},{"date":"1396/11/10 19:32","price":2.0593},{"date":"1396/11/10 20:00","price":2.0631},{"date":"1396/11/10 20:32","price":2.0638},{"date":"1396/11/10 21:00","price":2.0721},{"date":"1396/11/10 21:32","price":2.0741},{"date":"1396/11/10 22:00","price":2.0711},{"date":"1396/11/10 22:32","price":2.0677},{"date":"1396/11/10 23:00","price":2.0694},{"date":"1396/11/10 23:32","price":2.0686}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398