پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
64.14
بیشترین: 
65.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.53
زمان: 
11/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 بهمن 1396 , 64.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/10 00:00","price":65.56},{"date":"1396/11/10 01:08","price":65.45},{"date":"1396/11/10 02:00","price":65.53},{"date":"1396/11/10 03:00","price":65.55},{"date":"1396/11/10 03:32","price":65.5},{"date":"1396/11/10 04:08","price":65.44},{"date":"1396/11/10 04:32","price":65.42},{"date":"1396/11/10 05:08","price":65.34},{"date":"1396/11/10 05:32","price":65.36},{"date":"1396/11/10 06:00","price":65.31},{"date":"1396/11/10 06:32","price":65.25},{"date":"1396/11/10 07:08","price":65.09},{"date":"1396/11/10 07:32","price":65.08},{"date":"1396/11/10 08:08","price":65.06},{"date":"1396/11/10 08:32","price":64.89},{"date":"1396/11/10 09:32","price":64.88},{"date":"1396/11/10 10:00","price":64.8},{"date":"1396/11/10 10:32","price":64.88},{"date":"1396/11/10 11:08","price":64.89},{"date":"1396/11/10 11:32","price":64.92},{"date":"1396/11/10 12:00","price":64.89},{"date":"1396/11/10 12:32","price":64.81},{"date":"1396/11/10 13:00","price":65},{"date":"1396/11/10 13:32","price":65.02},{"date":"1396/11/10 14:32","price":65.11},{"date":"1396/11/10 15:32","price":65},{"date":"1396/11/10 16:00","price":64.92},{"date":"1396/11/10 16:32","price":64.86},{"date":"1396/11/10 17:00","price":64.97},{"date":"1396/11/10 17:32","price":64.94},{"date":"1396/11/10 18:00","price":64.89},{"date":"1396/11/10 18:32","price":64.25},{"date":"1396/11/10 19:00","price":64.14},{"date":"1396/11/10 19:32","price":64.34},{"date":"1396/11/10 20:00","price":64.31},{"date":"1396/11/10 20:32","price":64.33},{"date":"1396/11/10 21:00","price":64.41},{"date":"1396/11/10 21:32","price":64.39},{"date":"1396/11/10 22:00","price":64.36},{"date":"1396/11/10 22:32","price":64.34},{"date":"1396/11/10 23:00","price":64.56},{"date":"1396/11/10 23:32","price":64.53}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398