کمترین: 
67.94
بیشترین: 
67.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.94
زمان: 
11/9 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 67.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 16:32","price":67.94}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398