کمترین: 
1230
بیشترین: 
1256.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1246
زمان: 
11/9 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 1246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 12:30","price":1230},{"date":"1396/11/09 13:00","price":1234},{"date":"1396/11/09 13:30","price":1230.2},{"date":"1396/11/09 14:00","price":1239},{"date":"1396/11/09 14:30","price":1244.5},{"date":"1396/11/09 15:00","price":1236},{"date":"1396/11/09 15:30","price":1239.13},{"date":"1396/11/09 16:00","price":1230},{"date":"1396/11/09 16:30","price":1238.82},{"date":"1396/11/09 17:00","price":1245},{"date":"1396/11/09 17:30","price":1243.2},{"date":"1396/11/09 18:00","price":1241.01},{"date":"1396/11/09 18:30","price":1256.01},{"date":"1396/11/09 19:00","price":1251.87},{"date":"1396/11/09 19:30","price":1245.15},{"date":"1396/11/09 20:00","price":1256.9},{"date":"1396/11/09 20:30","price":1254.5},{"date":"1396/11/09 21:00","price":1252.36},{"date":"1396/11/09 21:30","price":1251.65},{"date":"1396/11/09 22:30","price":1246}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398