کمترین: 
99046.1
بیشترین: 
99151.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99046.1
زمان: 
11/9 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 9 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 99046.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 12:30","price":99151.6},{"date":"1396/11/09 12:40","price":99046.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398