کمترین: 
730000
بیشترین: 
733500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730000
زمان: 
11/9 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 بهمن 1396 , 730000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/09 11:36","price":732000},{"date":"1396/11/09 11:54","price":732500},{"date":"1396/11/09 12:12","price":733500},{"date":"1396/11/09 13:36","price":733000},{"date":"1396/11/09 14:06","price":732500},{"date":"1396/11/09 15:30","price":731500},{"date":"1396/11/09 15:42","price":730500},{"date":"1396/11/09 18:00","price":730000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399